Photograph
18501 Klipdas Udzungwa Mountains NP, Tanzania
© M. Simons