Photograph
14743 Austral Negrito, Seno Otway, Chili
© M. Simons