Photograph
Leaf-tailed gekko, Ranomafana NP, Madagascar
© M. Simons